تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro

[KINDLE] ✽ تفکر زائد By محمدجعفر مصفا – Pamyatnik.pro تفکر زائد پندار و توهمی است که در لباس اندیشه متجلی می‌گردد تا زمانی که این نوع تفکر و در حقیقت توهم حاکم بر ذهتفکر زائد پندار و توهمی است که در لباس اندیشه متجلی می‌گردد تا زمانی که این نوع تفکر و در حقیقت توهم حاکم بر ذهن است، زندگی و هستی انسان در ابری از تیرگی ?.

?واهد گذشت؛ بی هیچ هدف و مسیر روشن و بدون کمترین تسلط بر زندگیاین کتاب در سال‌های مختلف از سوی ناشران مختلف منتشر شده است نخستین بار این کتاب در سال 1362 با.

تفکر mobile زائد book تفکر زائد Kindle?واهد گذشت؛ بی هیچ هدف و مسیر روشن و بدون کمترین تسلط بر زندگیاین کتاب در سال‌های مختلف از سوی ناشران مختلف منتشر شده است نخستین بار این کتاب در سال 1362 با.

10 thoughts on “تفکر زائد

 1. Mohammad Mohammad says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleیک دیدگاه بسیار متفاوت و ظاهرا درست در مورد ذات انسان


 2. Leila Leila says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleهمانطور که توی کتاب بهش اشاره شده خواندن کتاب هر نوع کتابی کار درستی نیست تا وقتی متوجه این موضوع نباشی که چرا و برای چی و چه هدفی مطالب اون کتاب رو میخونی و آیا میخواهی چیزی به تو اضافه بشه به دانش تو ؟ و یا اینکه میخواهی چیزی رو درک کنی و یا پیدا کن


 3. Laleh Laleh says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleاین کتاب تمام پیش فرض ها و پنداشت های آدم رو زیر و رو می کنه و واژه هایی مانند ارزش،عرف و سنت رو زیر سوال میبرهو یادآوری میکنه که ما انسان ها چقدر دچارِ امرِ مقایسه هستیم و این دچار بودن چگونه بی اینکه بفهمیم،تاثیرات منفی در جای جایِ زندگی ما میذاره


 4. Omid Kamyarnejad Omid Kamyarnejad says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleدغدغه مبحث بر سر موضوع فکر و ذهن است آنچه هویت ما را می سازد در معنای واقعی یک وهم است که به صورت واژه ها در آمده و ما با آن ها س


 5. ZaRi ZaRi says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleما بوسیله ی ماسک هایی که بر چهره می زنیم و نمایشاتی که می دهیم خود را جز آنچه هستیم به دیگران نشان می دهیم بنابراین هر یک از ما تصور می کنیم دیگران همان چیزی هستند که نمایش می دهند من علیرغم درون متزلزل و نا آرامم برای شما نمایش آرامش می دهم٬ به شما نشان میدهم که زندگی ام قرین شادی و رضایت کامل است٬ برای پوشاندن ترسها و حقارت هایم ماسک یک آدم شجاع و متشخص بر چهره می زنم و نمی گذارم شما از درون من با خبر شوید نتیجتا شما حقارت


 6. Ameen Ameen says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleیه جای کتابش با این مضمون نوشته که بعضیا نمی‌تونن تفکر زائدو کنار بذارن، اگه شما از این دست افراد هستین بیخیال قضیه بشین و به جاش این کتابو تبلیغ کنین پیش دوستتان حقیقتش آخرشم نگفته چطوری باید تفکری که بهش میگه زائدو کنار گذاشت آقای مصفا اعصاب هم نداشته حین بیان کردن مطالبش، یه جوری نوشته که هر لحظه فک می‌کنی از کتاب میاد بیرون انقد کتکت میزنه که تفکر زائدتو بذاری کنار


 7. Paria shaheen Paria shaheen says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleبرای من کتاب نسبتا سنگینی بود،احتیاج دارم حتما دوباره بخونمش تا بتونم نظر درست تری بنویسمولی در‌کل‌در‌مورد هویت فکری و‌قید و بند هایی که ذهن و «من» درگیرش هست خی


 8. Negar Taheri Negar Taheri says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleتمام راز هستي و معناي زندگي در حالت هيچ بودن است همه چيز در آن حالت است، بي آنكه بشود آن را چيزي دانست يا بتوان آن را توصيف كرد


 9. Azhin Azhin says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleحسابی به ذهن حمله می کنهوقتی خوندم خیلی با ذهنم و خودم درگیر شدم


 10. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro تفکر mobile, زائد book, تفکر زائد Kindleعنوان تفکر زائد؛ نویسنده محمدجعفر مصفا


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

محمدجعفر مصفا

تفکر زائد PDF ¼ ↠ PDF/EPUB pamyatnik.pro