¾ Read ó Bernhard: een verborgen geschiedenis by Annejet van der Zijl ç pamyatnik.pro

¾ Read ó Bernhard: een verborgen geschiedenis by Annejet van der Zijl ç Na Met Veel Succes De Mens Achter Schaduwkoningin Annie MG Schmidt Achterhaald Te Hebben, Waagt Van Der Zijl Zich Nu Aan Een Zoektocht Naar De Waarheid Achter De Mythe Bernhard Vijf Jaar Lang Werkte Ze Als Een Archeologe, Op Zoek Naar Een Met Allerlei Dwaalsporen En Ingenieuze Afleidingsmanoeuvres Omgeven Farao Het Resultaat Is Een Verhaal Van Faustiaanse Allure Een Astmatisch Gepest Jongetje Met Louter Onvoldoendes Voor Sport, Dat Zich Wist Te Transformeren Tot Het Summum Van Mannelijkheid Een Geallieerde Oorlogsheld Met Een Heel Volk Aan Zijn Voeten De Ogenschijnlijk Ongrijpbare Bernhard Betaalde Wel Een Prijs Voor Keuzes Die Hij Maakte, En Als Er Iets Is Wat Dit Boek Duidelijk Maakt, Dan Is Het Wel Dat Hij Veel Minder Dan Hij Deed Voorkomen De Regisseur Is Geweest Van Zijn Eigen Leven Een topbiografie van Annejet van der Zijl Het verhaal van Prins Berhard is compleet en voorzien van zijn steeds weer veranderende context En bovendien ook nog heel goed leesbaar De beste biografie die ik ooit gelezen heb.
Annejet van de Zeijl maakt in haar proefschrift een ding volstrekt duidelijk het beeld dat de meeste mensen van Bernard hebben en dat gold ook voor mij heeft niets met de werkelijkheid te maken Dit beeld is bewust gecre erd door Bernard, en door mensen in zijn staf, die een uitstekend gevoel hadden voor PR Het is een sprookje, bedoeld om Bernard mateloos populair en in de praktijk vrijwel ontastbaar te maken, terwijl tegelijkertijd alle smetten uit zijn levensverhaal worden weggepoetst.
Als van de Zeijl alle mythes en onwaarheden heeft ontmaskerd, blijft een beeld over van Bernard dat vrij onthutsend is een over het paard getilde, verwende playboy, een golddigger die Juliana uitsluitend trouwt voor haar geld, en haar later openlijk en meerdere malen bedriegt met ander vrouwen, een jongen die, vanuit zijn achtergrond, weinig opheeft met democrat I have always felt somehow connected with Prins Bernhard because I was born on his 50th birthday When you grow up you gradually begin to realise there is to a person than what you see on TV during queens day You learn about a marriage for prestige money, adultery, children out of wedlock, Lockheed affair, loss of face This book gives a good impression of German nobility late 1800s and early 1900s, WW I and II, how it was to live in the Netherlands after WWII My lasting impression of prins Bernhard remains one of a scoundrel who never really grew up and who overestimated his ability to bend people or situations to his will.
Annejet van der Zijl geeft in Anna een prachtig beeld achter de vrouw die bekend is bij de meeste Nederlanders Daarom dacht ik ook te beginnen aan haar boek over Bernhard Dit boek geeft inzicht in waar Bernhard vandaan komt en geeft de lezer vooral het beeld dat we alles wat we over hem weten in twijfel mogen trekken Hij maakte zijn eigen verhaal en kreeg daar later hulp bij om de PR rondom het koningshuis in positiever daglicht te stellen Het verhaal begint als een geschiedenisles over de Duitse koningshuizen En eindigt abrupt omdat van der Zijl ervoor kiest dat die jaren niet zijn spannendste waren Het verhaal over Annie betrekt de lezer in haar hele leven, en leest bijna meer als fictie dan als een biografie Dit verhaal over Bernhard blijft op een afstand Niet vreemd, zijn leven is natuurlijk goed voor ons afgeschermd als boeren, burgers en buitenlui en we weten niet wat wel en In dit boek lezen we vooral veel nieuws over de jeugdjaren van Bernhard en daaruit komt de verklaring naar voren van de man die hij zou worden Zijn ouders, en dan vooral zijn vader, heeft zich tot het uiterste ingespannen om de Biesterfeld tak van de Lippe familie op te stoten in de vaart der volkeren Ze werden een beetje met de nek aangekeken en met veel inzet, trots en soms geluk, slaagde Bernhards vader erin om geld, aanzien en positie te verwerven, al bleef het een kwetsbaar evenwicht Toen Bernhard opgroeide was het tij eer gekeerd in nadelige zin en was er weinig over Wellicht maakte juist dat het nodig voor de jonge Bernhard om een mythe om zich heen te weven Dat heeft hij tot het eind van zijn leven gedaan Door zijn moeder werd hij blijkbaar op handen gedragen en ook dat droeg bij aan zijn karakter De oorlog bood bovendien de Dat geschiedenis die zover van je afstaat heel dichtbij kan komen is een vreemd gegeven Dit begint als lezen in een geschiedenisboek, maar het heeft zoveel invloed gehad op gebeurtenissen die ik me ook nog kan herinneren, dat het best verwarrend was Maar de werkelijkheid is natuurlijk nooit duidelijk en rechtlijnig, maar altijd een wirwar aan voors en tegens.
De schrijfster, Annejet van der Zijl, is overigens niet echt een groot fan van Bernhard en dat komt wel heel duidelijk terug.
Great and easy to read book As the tone is so different then older biographies, it s hard to assess what is true.
Mooie beschrijving van het Duitse sentiment onder de elite in het begin van de 20e eeuw Vond de eerste helft beter dan de 2e helft, maar dat komt waarschijnlijk omdat de eerste helft meer over de Duitse geschiedenis ging, de familie van Bernhard en de 2e helft over Bernhard zelf.
Dit is een heel interssant boek zeker nadat ik ook het boek over Juliana heb gelezen en de combinatie van beide boeken een mooi tijdsbeeld en inzicht geven in de personen.
Zeer aan te bevelen

Annejet van der Zijl

¾ Read ó Bernhard: een verborgen geschiedenis by Annejet van der Zijl ç pamyatnik.pro Annejet van der Zijl is a Dutch writer Born in 1962, she studied mass communication at the UVA in Amsterdam and did a MA International Journalism at City University in London She worked in magazine journalism until 2000, meanwhile publishing her first book Jagtlust, about a ramshackle villa that in the sixties was a meeting place for many artists and poets Annejet van der Zijl lives in Amsterda